ZAPYTANIE OFERTOWE 1/04/2023

Data publikacji:
21-04-2023

Zapraszamy państwa do złożenia oferty zgodnie z załączonym ZAPYTANIEM OFERTOWYM 1/04/2023 ↓

Zapytanie ofertowe - superowoce 2023
Załącznik 1
Załącznik 2

Ofertę należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej w postaci koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia
zgodnejz wymogami zapytania ofertowego oraz specyfikacji kosztów wraz z ceną całkowitą netto i odpowiednim
kompletem załączników.

na adres email: biuro@grupyogrodnicze.pl
 

w terminie do 12 maja 2023 roku, godz 24:00
 

z poważaniem
Witold Boguta
Prezes Zarządu