STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW –
SPÓŁDZIELNI OSÓB PRAWNYCH

Tekst jednolity Statutu można pobrać tu:  Statut - tekst jednolity