Międzynarodowe Targi Owoców i Warzyw Fruit Attraction są bardzo ważnym i prestiżowym wydarzeniem w branży, które gromadzi podmioty z całego otoczenia owocowo-warzywnego i nie tylko. Impreza z roku na rok zwiększa swoje rozmiary, o czym świadczą poniższe dane. Wystawcy i handlowcy uczestniczący w Targach pochodzą z Europy, Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej.  

Organizatorami FRUIT ATTRACTION są: IFEMA - Targi w Madrycie oraz FEPEX - Hiszpańska Federacja Producentów i Eksporterów Owoców, Warzyw, Kwiatów i Żywych Roślin.

Zdobywanie nowych rynków zbytu jest procesem długotrwałym i trudnym, często związanym z koniecznością dostosowania się do restrykcyjnych wymogów jakościowych, a także odmiennych preferencji odmianowych.

Hiszpańscy dystrybutorzy mają bardzo dobre kontakty handlowe nie tylko w krajach południowoeuropejskich, ale też z odbiorcami z Afryki Północnej i Ameryki Południowej. Polskim firmom daje to szansę na sprzedaż produktów poprzez dystrybutorów hiszpańskich również na tych rynkach.

KZGPOiW uczestniczy w targach Fruit Attraction w Madrycie od 2014r, dzięki czemu działania prowadzone od ośmiu lat spowodowały wykrystalizowanie się grupy organizacji i firm handlowych, które z sukcesem współpracują z tym rynkiem. Do tego sukcesu przyczynił się też sposób realizacji zadania przy współpracy z kolejnymi ambasadorami, WPHI (ostatni raz podczas edycji Targów w 2017r. – likwidacja jednostki), Stowarzyszeniem Dystrybutorów Owoców i Warzyw na madryckim rynku hurtowym MercaMadrid, a także Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą, organizowanym konferencjom prasowym. W latach 2014-2019 każdorazowo imprezą towarzyszącą naszemu udziałowi w targach był organizowany przez Ambasadę Festiwal Polskiego Jabłka, na który zapraszani byli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, przedsiębiorcy, dziennikarze.   

Udział w targach jest dofinansowywany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

Strona www Targów: https://www.ifema.es/en/fruit-attraction


ZAPRASZAMY NA RELACJĘ ↓

FRUIT ATTRACTION 2014

FRUIT ATTRACTION 2015

FRUIT ATTRACTION 2016

FRUIT ATTRACTION 2017

FRUIT ATTRACTION 2018

FRUIT ATTRACTION 2019

FRUIT ATTRACTION 2021

FRUIT ATTRACTION 2022

FRUIT ATTRACTION 2023