„Lato z borówkami to kampania, która miała na celu zwiększenie spożycia krajowych owoców i warzyw, w tym produktów ekologicznych (trend: patriotyzm konsumencki). Dodatkowymi przesłaniami projektu było budowa wizerunku borówki na bazie jej walorów zdrowotnych, zwiększenie spożycia krajowych owoców i warzyw, wyrabianie nawyku jedzenia owoców jagodowych (szczególnie borówki) jako jednej z 5 porcji owoców i warzyw, edukacja konsumentów, budowa wizerunku polskich plantacji jako miejsc, w których powstaje produkt najwyższej jakości, ceniony na całym świecie. Komunikacja standardów produkcji i sukcesu eksportowego oraz budowa wizerunku polskich plantatorów jako producentów i promotorów zdrowego stylu życia.

Organizatorem kampanii był Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzywa, partnerem - Fundacja Promocji Polskiej Borówki.

Projekt był finansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

Projekt był realizowany pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kampania opierała się na działaniach:
1.    Promocja 1 lipca jako daty rozpoczęcia sezonu - prezentacja całorocznej pracy na plantacjach i plantatorów jako ludzi ciekawych, kultywujących wartości i promujących zdrowy styl życia. Budowa wizerunku plantacji, wzmocnienie percepcji ekstensywności i współpracy z naturą.
2.    Prezentacja dnia polskiej borówki plantatorom - prezentacja celów projektu i patronów. Promocja racjonalności w decyzjach marketingowych, współpracy, odpowiedzialności za branżę oraz rozwój rynku. Tak, by producenci rozumieli konieczność prezentacji plantacji i agro-edukacji. 
3.    Wybór najmłodszego z plantatorów, który dokonał uroczystej inauguracji sezonu degustacją pierwszych owoców. 
4.    Borówkowy weekend - wspólny projekt plantatorów oraz lokalnych restauracji. Umożliwienie konsumentom skosztowania pierwszych dań, deserów, koktajli i lodów ze świeżych borówek.
5.    Inauguracja sezonu borówkowego. 
6.    Warsztaty dla dzieci przedszkolnych „skąd się biorą borówki” - celem było pokazanie dzieciom jak rosną i dojrzewają owoce, jak plantatorzy chronią je przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz jak się je zbiera. 
7.    BORÓWKOWY LIPIEC – 30 dniowe WAKACJE DO ZDROWIA - celem komunikacji sbyły walory zdrowotne i łatwość podania. Prezentacja przepisów pod wybrane sytuacje konsumpcji. Zacząć chcemy od dodawania borówek w całości do napojów.
8.    Konkurs na najlepsze na świecie lody borówkowe - przekaz: borówki dla zdrowia i na ochłodę. Pokazano smak borówek doceniany przez producentów rzemieślniczych lodów. Owoców schłodzonych, w wodzie, w napojach, w kostkach lodu i w lodach.

PODSUMOWANIE EFEKTÓW DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W KAMPANII  
1. Prowadzenie fanpage na platformie Facebook
Prowadzenie fanpage na platformie Facebook przez okres 6 miesięcy, ze średnią częstotliwością nie mniejszą niż 1 post dziennie oraz w sposób spójny z dotychczasową komunikacją. Fanpage „1 lipca - Dzień Polskiej Borówki”: www.facebook.com/dzienpolskiejborowki 
Liczba postów:                238
Średnia (238 posty w 182 dni):         1,3 postów dziennie 

Łączna liczba wyświetleń postów od czasu ich publikacji:           1 325 356    
Średnia liczba wyświetleń każdego z publikowanych postów:         5 366    (1 325 356 / 247)

2. Produkcja materiałów filmowych
Zakładana w zadaniu produkcja w ilości co najmniej 15 filmów, których sumaryczna długość będzie dłuższa niż 40 minut.     
Końcowy bilans realizacji zadania

Ilość wyprodukowanych materiałów filmowych:      55  
Sumaryczny czas ich trwania to 1 godz. 1 minuta i 54 sekund. 155% zobowiązania ilościowego (53/40)

3. Obsługa fotograficzna
Stworzenie banku około 100 zdjęć plantacji, plantatorów, owoców, konsumentów, dań, sytuacji konsumpcji.
Efekt realizacji wszystkich sesji zdjęciowych to 223 zdjęć.  
Zdjęcia dostępne są dla wszystkich mediów na http://latozborowkami.pl/presskits 

4. Prowadzenie biura prasowego
Pełna informacja o realizacji tego zdania:
•    Liczba opracowanych komunikatów prasowych     39 (14+25)
•    Baza dziennikarzy i liderów opinii:            408 osób 
•    Liczba zrealizowanych mailingów            169 (108+61)
•    Liczba skutecznie wysłanych maili:                            2739 (1473+1266)
•    Udział odczytanych wiadomości             42% (średnia do 30 VI 43%)
•    Udział odczytanych/ściągniętych materiałów     16% / 204 (do 30 VI - odpowiednio 16% i 235)

Sumaryczna udokumentowana ilość publikacji         200 publikacji

SZACOWANY SUMARYCZNY ZASIĘG WWW, PUBLIKACJI, AUDYCJI TV ORAZ RADIOWYCH: 10 MLN ODBIORCÓW   

W ramach kampanii powstała ulotka dla konsumenta "10 powodów, dla których pokochasz borówkę tego lata!"

STRONA PROJEKTU: https://polskiesuperowoce.pl/releases/lato-z-borowkami-2018