„CORE TEAM - promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora”, to zadanie zainicjowane i koordynowane również przez KZGPOiW. Głównym celem było zwiększenie spożycia krajowych owoców i warzyw oraz ich przetworów w tym produktów ekologicznych, a także produktów wytwarzanych lokalnie lub pochodzących z lokalnych surowców, w wyniku zmiany postrzegania warzyw i owoców oraz formalizacja współpracy liderów i ekspertów (tzw. Core Team), określenie strategii rozwoju sektora (tzw. inicjatyw strategicznych), budowa wizerunku sektora, w tym zmian w postrzeganiu warzyw i owoców - edukacja konsumentów w zakresie pierwszoplanowej ich roli w diecie, budowa racjonalnych podstaw dla patriotyzmu konsumenckiego. 

Projekt finansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw

Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Katalizatorem zmian w sektorze były doświadczenia ze wspólnej promocji i projektu „Połowa sukcesu”, w którym powstała wizja miejsca sektora w codziennych decyzjach konsumenckich i strategia jej komunikacji. Liderzy mieli wtedy możliwość zastanowić się nad tym, co wpływa na skuteczność działań sektora i wskazać obszary, które należy modyfikować. Projekt ten pokazał potencjał współpracy przy kreowaniu popytu i dwie determinanty sukcesu: perspektywę długoterminową podejmowanych działań i wzrost indywidualnej odpowiedzialności. Efektem jest powstanie Core Team.
 
Prace rozpoczęły się maju 2021 roku. Przedstawiciele wielu środowisk, produkcji, przetwórstwa, nauki i doradztwa, ludzie często z międzynarodowym doświadczeniem, postawili sobie za cel identyfikację wyzwań i ściślejszą współpracę.

Praktyczne zadania to:
•    identyfikacja wyzwań produkcji i przetwórstwa
•    określenie obszarów współpracy, lobbingu i sposobu ukierunkowania zasobów naukowych
•    określenie planu wdrożenia i wskazanie wśród wybranych inicjatyw projektów priorytetowych
•    określenie listy obszarów kwalifikujących się do analiz, pogłębienia, zatrudnienia zewnętrznych ekspertów czy np. benchmarkingu możliwych rozwiązań
•    budowa wizerunku sektora wśród jego interesariuszy i promocja kultury strategicznej.
 


Partnerzy CORE TEAM
Organizacje i firmy współpracujące na etapie wypracowania rozwiązań i wdrożenia:
•    Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw
•    Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej
•    Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej
•    UNIA OWOCOWA Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw
•    Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych Stowarzyszenie Sady Grójeckie
•    Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami
•    Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej
•    Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej
•    Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
•    Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski
•    Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych
•    Stowarzyszenie Agroekoton
•    Stowarzyszenia Plantatorów MiniKiwi
•    Spółdzielnia Ogrodnicza w Grójcu
•    Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
•    Polska Federacja Ziemniaka
•    Polski Związek Ogrodniczy
•    Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA
•    Krajowa Rada Izb Rolniczych
•    Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek
•    Instytut Ogrodnictwa - PIB
•    Plantpress
•    Jagodnik
•    Rajpol
•    LubApple
•    Korab Garden
•    Fruit-Group
•    Fall Creek
•    Ewa-Bis
•    Daifressh
•    Appolonia
•    Agronom Berries
•    AgroFresh Polska  


W 2021r. w ramach realizowanych działań przygotowano koncepcję i zorganizowano cykl spotkań i warsztatów. Efekem była identyfikacja wyzwań ogólnosektorowych, dotyczących produkcji i przetwórstwa owoców oraz określenie pożądancyh inicjatyw strategicznych. Efekt wspólnej pracy został zaprezentowany branży w Dniu Warzyw i Owców – 14 października 2021 roku. 

Dodatkowo w ramach tego projektu zrealizowano 12 fal sondaży monitorujących konsumpcję kluczowych gatunków oraz zorganizowano 12 spotkań z mediami dla wszystkich kampanii i organizacji. Dzięki tym spotkaniom stworzono dla wszystkich kampanii i organizacji, bedących benficjentami Funduszu, możliwości comiesięcznych spotkań i prezentacji oferty (gatunków, odmian, projektów integrujących branże). 


W ZAKRES PROJEKTU W 2022R. PLANOWANE SĄ DZIAŁANIA:

1 Organizacja prac forum współpracy sektora - CORE TEAM
Wsparcie prac liderów Zespołów tworzonych w ramach Core Teamu dla realizacji kluczowych dla branży inicjatyw. Spotkania Core Teamu, biuro prasowe wspierające dystrybucję komunikatów Zespołów projektowych (opinii, stanowiska na temat, w sprawie; zaproszeń na wydarzenie), organizacja wystąpień ekspertów Core Teamu w konferencjach branżowych (prezentacje, debaty), wzmocnienie kompetencji liderów projektów (perswazyjność w mediach, tworzenie press release), angaż ekspertów, produkcja relacji fotograficznych i produkcja materiałów filmowych na potrzeby Core Teamu. 

2 Budowa wizerunku współpracy sektora wśród interesariuszy
Przygotowanie i organizacja spotkań z liderami opinii m.in. w GIS, NCEŻ, resortach – fizycznych i online – których celem jest prezentacja wspólnej wizji promocji spożycia krajowych owoców, warzyw, przetworów. Wzrost świadomości roli warzyw i owoców. Realizacja projektu angażującego w promocję talerza* (gwiazdka oznacza owoce w każdym posiłku) młodych kucharzy i studentów dietetyki. Prowadzenie prac w celu utworzenia międzyresortowego zespołu roboczego ds. promocji zaleceń żywieniowych. 

3 Realizacja badań i promocja danych promujących konsumpcję
Realizacja 12 fal monitoring popularności kluczowych gatunków, promocja ich sezonowości i wskaźników, m.in. Wczoraj na talerzu. Opracowanie danych dla wszystkich kampanii, w tym grafiki (media, social media). Aktualizacja linków do komunikatów prasowych i wyników badań.

4 Organizacja spotkań z mediami dla kampanii i organizacji współtworzących projekty finansowane z FPOiW
Organizacja spotkań z mediami dla wszystkich kampanii (współtworzonych nierzadko przez kilka organizacji branżowych), pokazujących sektor, dostarczających pretekstów dla mediów oraz informacji o realizowanych projektach i kampaniach; dających dostęp do ekspertów, dietetyków, prezentujących sezony wielu gatunków. 

5 Edukacja żywieniowa promująca talerz* dla wszystkich kampanii, liderów opinii i konsumentów  
Przygotowanie rekomendacji żywieniowych, dla różnych grup wiekowych, pod tryb życia, na różne okazje w kalendarzu (np. święta). Zaangażowanie w promocję autorów książek o danej tematyce (innych dietetyków, kucharzy, celebrytów). Dystrybucja wybranych rekomendacji za pośrednictwem PAP (średnio raz w miesiącu). Opracowanie komunikacji promujących rolę warzyw i owoców dla wszystkich kampanii i organizacji branżowych. 

6 Produkcja materiałów dla wszystkich kampanii i organizacji
Produkcja ulotek, naklejek, notesów, toreb, flagi oraz ich dystrybucja w miejsca spotkań z mediami i konsumentami. Obniżenie kosztów, większa efektywność wykorzystania, integracja producentów na bazie wspólnie realizowanej promocji talerza* 

7 Koordynacja podmiotów sektora (organizacji, kampanii) przy wspólnej promocji w ramach Narodowego Dnia Sportu. 
Zapewnienie udziału w roli partnera, pokrycie kosztów udziału w projekcie zgodnie z zasadami organizacji tego wydarzenia, opracowanie materiałów graficznych i promocja projektu w branży. Pierwsza wspólna prezentacja atrakcyjności oferty sektora.
 

YOU TUBE PROJEKTU: https://www.youtube.com/@czasnapolskie

 

artykuły związane z projektem ↓

CORE TEAM – powstało forum współpracy sektora produkcji owoców i warzyw

Core Team - inicjatywa, która jednoczy

Pierwsze inicjatywy Core Team

CORE TEAM: Współpraca dźwignią handlu

Wola współpracy i świadomość liderów

Wspólna promocja katalizatorem zmian w sektorze