Czas na polskie superowoce! VI edycja - Zapytanie ofertowe 3/03/2024

Data publikacji:
20-03-2024

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym 3/03/2024.

Zapytanie ofertowe 3/03/2024

Załącznik 1 (doc)

Załącznik 1 (pdf)

Załącznik 2 (doc)

Załącznik 2 (pdf)

Ofertę należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej w postaci koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia
zgodnej z wymogami zapytania ofertowego oraz specyfikacji kosztów wraz z ceną całkowitą netto i odpowiednim
kompletem załączników.

na adres email: biuro@grupyogrodnicze.pl
 
w terminie do 10 kwietnia 2024 roku, godz 24:00

Z poważaniem
Witold Boguta
Prezes Zarządu