Międzynarodowe Targi Owoców i Warzyw FRESKON 2024 - Zapytanie ofertowe 2/03/2024

Data publikacji:
13-03-2024

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty zgodnie

z załączonym ZAPYTANIEM OFERTOWYM 2/03/2024

Zapytanie ofertowe 2/03/2024

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Ofertę należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej na FORMULARZU OFERTY (załącznik nr 1)

wraz z OŚWIADCZENIAMI (załącznik nr 2) i (załącznik nr 3)

na adres email: biuro@grupyogrodnicze.pl

w terminie do  26.03.2024 roku, godz. 24:00.

Z poważaniem

Witold Boguta
Prezes Zarządu