"SMAK EUROPY" - Postępowanie przetargowe

Data publikacji:
08-01-2024

Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej – Lider, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych – Konsorcjant,
zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym mającym za zadanie wyłonić podmiot, który przeprowadzi kompleksowe badania skuteczności oraz przeprowadzi ocenę ewaluacyjną kampanii informacyjno-promocyjnej
"SMAK EUROPY"

Ofertę należy składać na adres:
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
ul. Miodowa 14,
00-246 Warszawa


Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 13 lutego 2024 r., o godzinie 10.00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie internetowej
Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

W przypadku pytań należy kontaktować się ze Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy RP – Liderem Konsorcjum,
pod adresem e-mail: biuro.srwrp@gmail.com

Niniejsze zaproszenie opublikowano w dniu 08.01.2024 r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 2, 4, 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2 do umowy RODO(2)

Załącznik nr 6 Zapytania ofertowego (SIWZ) Oświadczenie o braku powiązań