"SMAK EUROPY!" - Informacja o wyborze oferty

Data publikacji:
14-02-2024

Konsorcjum w składzie Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych informuje, że w postępowaniu przetargowym na prowadzenie kompleksowych badań skuteczności oraz przeprowadzenie oceny ewaluacyjnej trzyletniej kampanii informacyjno-promocyjnej „Smak Europy” na rynkach Japonii, Singapuru i Wietnamu wpłynęły dwie oferty.

Po dokonanej ocenie została wybrana oferta Korporacji Badawczej Pretendent Sp. z o.o.