TASTE EUROPE - Ogłoszenie z dnia 28 sierpnia 2023

Data publikacji:
28-08-2023

Konsorcjum w składzie:

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej – Lider,
Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych – Konsorcjant,

zamieszcza ogłoszenie z dnia 28 sierpnia 2023 o zmianie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące zaproszenia do składania ofert na prowadzenie kompleksowych badań skuteczności oraz przeprowadzenie oceny ewaluacyjnej trzyletniej kampanii informacyjno-promocyjnej "TASTE EUROPE!" z dnia 25 lipca 2023 r.

Ogłoszenie z dnia 28.08.2023 r.

Jednocześnie

Konsorcjum w składzie:
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej – Lider,
Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych – Konsorcjant

przedstawia jednolity tekst Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączników do niego
dotyczących postępowania przetargowego mającego za zadanie wyłonić podmiot, który przeprowadzi kompleksowe badania
skuteczności oraz przeprowadzi ocenę ewaluacyjną kampanii informacyjno-promocyjnej "Taste Europe!".

Jednolity tekst Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jego załączników
uwzględnia zmiany z dnia 18.08.2023r., 22 08.2023r. oraz 28.08.2023r. (przedłużony został termin na podpisanie umowy z oferentem z 30 na 40 dni).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załączniki 2, 4, 5 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 2 do umowy RODO