"TASTE EUROPE!" - Unieważnienie przetargu

Data publikacji:
25-09-2023

Konsorcjum w składzie:

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej – Lider,
Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych – Konsorcjant

Informuje, że unieważnia przetarg z dnia 25 lipca 2023 roku na prowadzenie kompleksowych badań skuteczności oraz przeprowadzenie oceny ewaluacyjnej trzyletniej kampanii informacyjno-promocyjnej "Taste Europe !" .