ZAPYTANIE OFERTOWE 2/07/2021

Data publikacji:
23-07-2021

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty zgodnie z załączonym ZAPYTANIEM OFERTOWYM 2/07/2021

/upload/public/zapytanie_ofertowe_-_produkty_na_targi.pdf

 

Ofertę należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej na FORMULARZU OFERTY (załącznik 1)

wraz z OŚWIADCZENIEM (załącznik 2)

ZAŁĄCZNIK 1 - /upload/public/formularz_oferty_-_zalacznik_1_0.doc

ZAŁĄCZNIK 2 - /upload/public/oswiadczenie_-_zalacznik_2.doc

 

na adres email: biuro@grupyogrodnicze.pl

 

 w terminie do 06 sierpnia 2021r., godz. 24:00

 

z poważaniem

Witold Boguta

Prezes Zarządu