GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW POLSKIE JAGODY SP. Z O. O.

GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW POLSKIE JAGODY SP. Z O. O.
Grupa produktów: Owoce
Główne produkty: owoce borówki wysokiej
Powierzchnia uprawy ogółem: 180 ha
Liczba członków: 5
Województwo: lubelskie
Adres grupy: Olchowiec 120, 23-413 Obsza
Osoba do kontaktu: Dominika Kozarzewska
Telefon: (84) 627 32 28, 602 354 586
Fax: -
E-mail: info@polskiejagody.pl
Adres www: http://www.polskiejagody.pl