ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW STRYJNO-SAD

ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW STRYJNO-SAD
Grupa produktów: Owoce
Główne produkty: jabłko, porzeczka, wiśnia
Powierzchnia uprawy ogółem: 901 ha
Liczba członków: 94
Województwo: lubelskie
Adres grupy: Kawęczyn 62, 21-050 Piaski
Osoba do kontaktu: Zbigniew Chołyk
Telefon: (81) 581 08 60
Fax: -
E-mail: biuro@stryjno-sad.pl
Adres www: http://www.stryjno-sad.pl